Projekty i prezentacje

     Przedstawiamy tutaj prace, projekty, przedsięwzięcia uczniów, nauczycieli naszej szkoły (albo jednych i drugich pospołu), które mieszczą się w dziedzinie turystyki, krajoznawstwa, przyrody czy historii i jednocześnie są wysokiej jakości merytorycznej i technicznej. Słowem chcemy się nimi pochwalić. Kryterium doboru jest nasza subiektywna ocena ;P

     Jeśli jesteś autorem lub współutorem czegoś, co mieści się w wyżej wspomnianej konwencji i chcesz to opublikować na naszej stronie, skontaktuj się z nami.

     Na stronie:

Mały grant edukacyjny    II wojna Światowa w Dęblinie    Parki Narodowe i Krajobrazowe    Wybrane zwierzęta chronione w Polsce    Rowerem wprost do Europy    Projekt turystyczny dla mojego powiatu


Mały grant edukacyjny
"Śladami walk o polskość na Małym Mazowszu"

     Jest to projekt w programie "Akademia szkoły z klasą", którego realizacji podjęli się panowie Jacek Rayski i Artur Misiak. Polegała na zorganizowaniu zajęć pozalekcyjnych ogólnie rozwijających uczniów, wykraczających poza podstawę programową i programy nauczania, mających rozwijać zainteresowania uczniów i poszerzać wiedzę o świecie.

     Projekt miał następujące etapy:

 • zajęcia wprowadzające - przygotowanie materiałów krajoznawczych z Małego Mazowsza, materiałów związanych z SGO Polesie, omówienie wyposażenia turysty pieszego i rowerowego, omówienie Karty Turysty, przygotowanie dokumentacji wycieczki,
 • zorganizowanie i przeprowadzenie II Rajdu Patrona,
 • zorganizowanie i przeprowadzenie gry terenowej po Dęblinie,
 • przygotowanie gazetki tematycznej,
 • zorganizowanie wystawy fotograficznej,
 • naniesienie miejsc martyrologii i pamięci narodowej na tablicy krajoznawczej w szkole,
 • podsumowanie projektu.

     Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj na specjalnie opracowanej podstronie, natomiast zdjęcia z poszczególnych etapów relizacji znajdziesz w naszej galerii.

do góry...


"II wojna Światowa w Dęblinie"

     Marek Beczek wykonał prezentację multimedialną dotyczącą II wojny w Dęblinie. Możesz zobaczyć tę prezentację.

do góry...


"Parki Narodowe i Krajobrazowe"

     Aleksandra Dziewidek wykonała prezentację multimedialną pokazującą najważniejsze informacje o Parkach Narodowych w Polsce, parkach krajobrazowych Lubelszczyzny oraz ogólne informacje o rezerwatach. Zajrzyj do prezentacji.

do góry...


"Wybrane zwierzęta chronione w Polsce"

     Taki tytuł nosi praca Katarzyny Wnuk wykonana w programie MSWord. To przykład zastosowania edytora tekstu do upowszechniania wiedzy przyrodniczej. Przeglądnij ten dokument tekstowy.

do góry...


"Rowerem wprost do Europy."

     W dniach 24 kwietnia - 1 maja 2004 roku doszło do realizacji pomysłu p. Jacka Rayskiego, który polegał na przejechaniu rowerami odległości dzielącej Dęblin i Zgorzelec.

     Powodów zorganizowania tej imprezy było kilka. Przede wszystkim uświetnienie dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej (stąd zakończenie rajdu 1 maja na dotychczasowej granicy UE w Zgorzelcu/Goerlitz), promocja Miasta Dęblina w 50 rocznicę nadania Praw Miejskich (przecież nie od dzisiaj mówią na Dęblin "miasto rowerów"), promocja Województwa Lubelskiego, uświetnienie 40 rocznicy Oddziału PTTK w Dęblinie, propagowanie zdrowego i sportowego stylu życia, popularyzacja turystyki rowerowej, wychowanie komunikacyjne młodzieży, kontakt z naturą i wiele innych.

     Start honorowy nastąpił po mszy św. odprawionej przez ks. proboszcza parafii Chrystusa Miłosiernego w Dęblinie spod tegoż kościoła w asyście Burmistrza Miasta Dęblina p. Dariusza Cenkla i przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Miasta Dęblina p. Andrzeja Jurnego.

     Od startu ostrego (most na Wiśle) dwie grupy cyklistów (radomska - prowadzona przez p. Andrzeja Małeckiego, druga - przez pomysłodawcę rajdu) przemierzały zaplanowaną wcześnie trasę, zaglądając w najciekawsze krajoznawczo zakątki natury przyrodniczej, historycznej, etnicznej, kulturowej itp.

     Uczestnikom towarzyszył bus wiozący mniej potrzebne w czasie jazdy i co cięższe bagaże. Poza pierwszymi dwoma dniami, kiedy to było mokro (ale bezdeszczowo!), zimno i wietrznie, pogoda była najlepsza z możliwych: słoneczna, umiarkowanie ciepła i z wiatrem w plecy. Jechało się wyśmienicie szczególnie od trzeciego dnia. Nikt nie narzekał na żadne dolegliwości, nikt też nie doznał żadnych urazów. Zdarzały się, jak to na takiej wyprawie, drobne awarie rowerów ale z nimi radzono sobie na bieżąco. Noclegi zaplanowane zostały w szkołach na materacach lub karimatach.

     Oto przebieg rajdu oraz niektóre ciekawe miejsca z trasy przejazdu:

Dzień I - 24 kwietnia:

Dęblin - Bąkowiec - Garbata - Pionki - Jedlnia - Radom (zespół klasztorny bernardynów) (65 km)

Dzień II - 25 kwietnia:

Radom - Przytyk - Potworów - Klwów - Odrzywół - Poświętne (Sanktuarium MB Świętorodzinnej) - Inowłódz (kościół św. Idziego, ruiny zamku) (83 km)

Dzień III - 26 kwietnia:

Inowłódz - Spała (Centrum Przygotowań Olimpijskich) - Tomaszów Mazowiecki (rezerwat "Niebieskie Źródła") - Smardzewice (rezerwat "Żubr") - Bogusławice (Stado Ogierów) - Wolborz (zespół pałacowo parkowy biskupów kujawskich) - Moszczenica - Grabica - Dróżbice - Zelów (95 km)

Dzień IV - 27 kwietnia:

Zelów - Widawa - Burzenin - Stolec - Złoczew - Lututów (78 km)

Dzień V - 28 kwietnia:

Lututów - Sokolniki - Wieruszów (zamek) - Kępno (zamek) - Bralin (drewniany "kościół na pólku") - Syców - Gaszowice - Stronia (kościół NMP) - Oleśnica (zamek książąt oleśnickich) - Dobroszyce (104 km)

Dzień VI - 29 kwietnia:

Dobroszyce - Trzebnica (zespół klasztorny cysterek z bazyliką św. Jadwigi i Bartłomieja) - Wilczyn - Uraz (zamek) - Wały Śląskie (elektrownia wodna) - Brzeg Dolny - Lubiąż (klasztor cystersów) - Prochowice (zamek) (95 km)

Dzień VII - 30kwietnia:

Prochowice - Spalona - Legnica (zamek książąt legnickich, muzeum miedzi) - Brenna (zamek) - Złotoryja - Lwówek Śląski (Misja Kościoła Chrześcijan Baptystów, browar) - Nowogrodziec - Parzyce (101 km)

Dzień VIII - 1 maja:

Parzyce - Zgorzelec (43 km)

     W sumie przejechano 664 km. W ostatnim dniu wszyscy uczestnicy wzięli udział w "Śniadaniu europejskim" na moście łączącym Zgorzelec i Goerlitz w towarzystwie władz obu miast. Wtedy właśnie przekazana została nadburmistrzowi Goerlitz Biblia jako dar od ks. Proboszcza i Władz Miasta.

     Patronat na rajdem objęli:

 • Burmistrz Miasta Dęblina p. Dariusz Cenkiel,
 • Marszałek Lubelskiego Sejmiku Wojewódzkiego,
 • Radio Lublin - patron medialny - radio to relacjonowało codziennie na swojej antenie w okołogodziny 21.10 co dzieje się na trasie.

     Rajd nie odbyłby się bez sponsorów. Należy tu wymienić:

 • Urząd Miasta Dęblin,
 • Posła na Sejm RP Zygmunta Jerzego Szymańskiego,
 • fimę PHPU "Marex" z Pawłowic,
 • firmę PPHU "Agbo" z Dęblina,
 • NZOZ Rodzinną Przychodnię Lekarską z Dęblina.

     Współorganizatorami byli:

 • SKKT PTTK w ZSZ nr 1 w Dęblinie,
 • SKKT PTTK "Jędrusiowe" w SOS-W w Radomiu (opiekun p. Andrzej Małecki),
 • Oddział Miejski PTTK w Dęblinie,
 • Dębliński Klub Turystyki Górskiej.

     Do organizacji przyczyniła się p. Anna Lipnicka Radna Lubelskiego Sejmiku Wojewódzkiego. Imprezę wspierał Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie.

do góry...


Konkurs "Projekt turystyczny dla mojego regionu"

konkursplakat.jpg      W roku szkolnym 2003/2004 drużyna z naszej szkoły (Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie) wzięła udział w konkursie europejskim Fundacji Edukacji Ekonomicznej "Projekt turystyczny dla mojego regionu", towarzyszącym Rajdowi Wisły. Rajd ten przemierzał powiaty leżące wzdłuż Wisły w celu popularyzacji i promocji turystyki rowerowej jako sposobu aktywnego wypoczynku, wytyczenia najdłuższego szlaku rowerowego w kraju wiodącego wzdłuż rzeki Wisły, popularyzacja terenów i miejscowości położonych w pobliżu koryta rzeki, oraz pozyskanie deklaracji władz samorządowych dotyczącej budowy jednolitej (połączonej z ościennymi gminami) ścieżki rowerowej.

     Uczestnictwo nasze polegało na opracowaniu koncepcji lokalnych projektów turystycznych. Minister Danuta Hübner objęła honorowym patronatem Konkurs Europejski. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego i uczestniczką rajdu była senator Grażyna Staniszewska, koordynator programu Interkl@sa.

     Grupa 6 uczniów pod opieką p. Jacka, opracowała projekt pt.: „Budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie Miasta Dęblin” oraz przygotowała skrócony wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na podstawie standardowego wniosku Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

     Członkami zespołu konkursowego byli:

 1. Wojciech Plewko
 2. Mariusz Duliński
 3. Monika Ziębińska
 4. Monika Szczepańska
 5. Jarosław Ciesielski
 6. Kamil Ciesielski

     Aby tego dokonać opiekun odbył szkolenie z opracowywania wniosków na dotacje z Unii Europejskiej, a uczniowie musieli:

 • rozpoznać potrzeby i możliwości Miasta Dęblin oraz Powiatu Ryckiego w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego,
 • rozpoznać stopień zainteresowania i wykorzystania Gminy i Powiatu funduszami pochodzącymi z Unii Europejskiej,
 • zapoznać się ze stanem obecnym infrastruktury turystycznej w mieście i okolicach,
 • opracować projektu ścieżek rowerowych w Dęblinie,
 • wykonać tablice informacyjne oraz prezentację projektu w html-u,
 • przygotować skrócony wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków EFRR w ramach ZPORR na podstawie standardowego wniosku Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

     Konkurs ten wygraliśmy w naszym powiecie, dzięki czemu szkoła dostała w nagrodę projektor multimedialny NEC. Dwoje z szóstki uczniów oraz opiekun dowiedzieli się o sukcesie będąc w trasie rajdu „Rowerem wprost do Europy” Dęblin – Zgorzelec. Zwycięstwo w konkursie był doskonałą promocja szkoły na forum ogólnopolskim. Uczniowie mięli możliwość zainteresowania się miastem i jego przyszłością, przekonali się (ja również), że nie jest tak trudno opracowywać wnioski o dotacje. (JR)

     Możesz zobaczyć opracowanie uczniów

do góry...

Stona powstała w oparciu o serwis Kurs HTML - strona www za darmo Sławomira Kokłowskiego.
© Oddział Miejski PTTK - Dęblin
webmaster