Atrakcje turystyczne Dęblina i okolicy

Znajdzie się też tu kilka słów o okolicy.

Co warto zobaczyć    Szlaki turystyczne    W okolicach Dęblina   


Co warto zobaczyć

     Ponieważ i historia i dzień powszedni Dęblina nieodłącznie wiąże się z wojskiem takim czy innym jest wiele ciekawych miejsc z nim związanych ale nie tylko. Poniżej przedstawiamy listę miejsc, naszym zdaniem, wartych odwiedzenia. Kolejność pojawiania się na poniższej liscie nie jest istotna.

     Oto co można i warto zobaczyć:

 • twierdzę Dęblin (d. Iwangorod) i muzeum Twierdzy - na terenie jednostki wojskowej, wpisaną do Kanonu Krajoznawczego Polski (ul. Saperów),
 • Pałac Jabłonowskich/Mniszchów z XVIII w. z parkiem oraz oficynami pałacowymi (rejon ulic: Spacerowa, Florera, Dywizjonu 303, Ścibiora); w skład zespołu wchodzą: pałac wzniesiony w stylu rokokowym, przebudowany w 1747 r., klasycystyczny, dwukrotnie odbudowany w latach 1924 – 1927 i w latach 50 XX w., oficyna zachodnia i oficyna wschodnia (ok.1850 r.), dom ogrodnika (k. XVIII w.), kordegarda (1770 r.), willa komendanta szkoły lotniczej, pięć willi, rodzin oficerów szkoły lotniczej, budynek portu lotniczego, komenda szkoły lotniczej - wszystkie budowane w latach 20 XX w., park z 1779 r., przekształcony po 1790 r., a następnie ok. 1920 r.
 • towarzyszące twierdzy forty (fort nr II Mierzwiączka, ul. Lipowa), reduty i pozostałe zabudowania (ul. Podchorążych, Saperów, 15 PP "Wilków"),
 • pozostałości cmentarza prawosławnego (ul. Mickiewicza),
 • zbudowania dworcowe Kolei Nadwiślańskiej: budynek dworca (cz. drewniana z końca XIX w., cz murowana z pocz. XX w.), budynek administracyjny, tzw. Belweder (w ruinie), dawna parowozownia, zespół drewnianych domów pracowników kolei - wszystkie z końca XIX w., wieża ciśnień, dawne ambulatorium kolejowe, obecnie apteka i dom mieszkalny - lata 20 XX w., żeliwny żuraw wodny, lokomotywownia z lat 30 XX w.; na uwagę zasługują inne urządzenia techniczne stacji: wiadukt kratowy, nastawnia, dróżnicówka oraz hydranty żurawiowe z lat 40 XX w. (okolice ul. Dworcowej i Kolejowej),
 • Wyższą Oficerską Szkołę Sił Powietrznych, epitafia na Wydziale Lotnictwa: "Votum Lotników" ku czci lotników Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie, poległych w latach 1939 - 1945, ku czci Poległym i Zmarłym Śmiercią Lotnika, ku czci Straconym Ofiarom Lotnictwa Polskiego w okresie Terroru Stalinowskiego w latach 1949-1954 (ul. Szkoły Podchorążych Lotnictwa), jej salę tradycji (ul. Lotników Polskich),
 • pomnik "Bohaterskich Lotników Dęblińskiej Szkoły Orląt" przy bramie głównej WSOSP (Plac Bohaterskich Lotników Dęblińskiej Szkoły Orląt),
 • pomnik ku czci żołnierzy poległych w pierwszej wojnie światowej i lotników, którzy zginęli w katastrofach lotniczych 1914 - 1939 (teren Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 3)
 • Aleje Lotników i Honorowych Obywateli Miasta (deptak od ul. Warszawskiej do pomnika Lotnika)
 • salę tradycji Gen. F. Kleeberga w ZSZ nr 1 w Dęblinie (ul. Tysiąclecia),
 • kościół parafialny pw. Chrystusa Miłosiernego, dawną cerkiew Unicką z drugiej połowy XVIII wieku, przeniesioną w 1929 roku z Łosic na Podlasiu do Dęblina - parafia pw. świętego Piusa V Papieża (ul. 1 Maja), przeniesiony ponownie na nowe miejsce w 1986 r.; walory: rokokowy ołtarz główny, barokowo-rokokowe ołtarze boczne - ok. połowy XVIII w., rzeźba Chrystusa na krzyżu - druga poł. XVII w. - (ul. Wiślana),
 • kościół parafialny pw. Piusa V Papieża z epitafium 15 Pułku Piechoty "Wilków" Armii Krajowej, Kaplicą Lotniczą ku czci poległych Lotników Polskich w latach 1912 - 1946 i sztandarem I Drużyny Harcerzy im. Stefana Czarnieckiego z 1935 roku (ul. 1 Maja),
 • Lapidarium i pomnik ofiar faszyzmu na Cmentarzu Komunalnym (ul. 15 PP "Wilków"),
 • masowe groby ofiar (żołnierzy sowieckich, włoskich, francuskich), które zmarły w latach 1941-1943 w Stalagu 303 Stalagu 307 i Oflagu 77 na Cmentarzu Komunalnym (ul. 15 PP "Wilków"),
 • groby żolnierzy polskich poległych w czasie II Wojny Światowej na tym samym cmentarzu,
 • zbiorową mogiłę żołnierzy zgrupowania 15 Pułku Piechoty "Wilków" Armii Krajowej zamordowanych 08.03.1944 r. w Kurowie przez hitlerowców na cmentarzu parafialnym (przedłużenie ul. Kockiej w kierunku Moszczanki),
 • Międzynarodowy Cmentarz Wojenny na Balonnej z lat 1915-1939 (ul. Balonna),
 • obelisk 15 Pułku Piechoty "Wilków" na cmentarzu na Balonnej (ul. Balonna)
 • pomnik 15 PP "Wilków" z 1924 roku (ul. Podchorążych),
 • płytę ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego, (róg ul. Niepodległości i Rynek),
 • studnię z kołowrotem z XIX w. w Rynku (ul. Okólna),
 • tablicę poświęconą dr Irenie Haase, żołnierzowi AK, prezesowi PCK, której działalność uratowała wiele istnień ludzkich (ul. Warszawska),
 • tablicę 15 PP "Wilków" na budynku LO,
 • tablicę poświęconą Wojciechowi Leśko, sołtysowi osady Irena, komendanta placówki i rejonu Armii Krajowej, zamordowanego w Kurowie przez nazistów 6/8 (?) marca 1944 r. - budynek Ratusza Miejskiego (ul. Rynek),
 • tablicę ku czci Augusta Hipolita Sochackiego, honorowego obywatela Gminy Irena i Miasta Dęblin,
 • tablicę ku czci nauczycieli: Edwarda Ślusarza, Antoniego Osiaka, Michała Kwiecińskiego oraz Janiny Tyszkiewicz, nauczycielki i komendanta ŻEŃSKIEGO HUFCA HARCEREK w Irenie - Dęblinie, którzy oddali swe życie ojczyźnie w walce z okupantem niemieckim na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 (ul. 1 maja),
 • pomnik ku czci kolejarzy poległych i pomordowanych w latach 1939-1945 przez nazistów (ul. Dworcowa)
 • tablice poświęconą nieznanym podrożnym zamordowanym przez hitlerowskich żandarmów w obrębie dęblińskiego dworca kolejowego (ul. Dworcowa)
 • grób nieznanego żołnierza (ul. Dworcowa przy przejeździe kolejowym),
 • ok. 350-letni Dąb "Grot" (ul. Podchorążych),
 • zabytkowe aleje lipowe wiodące pierwotnie z Twierdzy do poszczególnych fortów (ul. Lipowa - do fortu nr II, ul. Stężycka i ul. Mickiewicza - do fortu nr I, ul. Szpitalna i Dywizjonu 303 - do fortu nr III),
 • "Dolinę Wieprza" obszar Chronionego Krajobrazu,
 • płytę pamiątkową poległych żołnierzy podczas przeprawy przez Wisłę w 1944 roku (obok MDK przy moście na Wiśle - ul. 15 PP "Wilków")
 • pomnik poświęcony pomordowanym jeńcom sowieckim w czasie II wojny swiatowej na terenie twierdzy (ul. Saperów),
 • płytę tzw. włoską na Bramie Lubelskiej Twierdzy, poświęcona pomordowanym jeńcom włoskim w czasie II wojny światowej (ul. Podchorążych),

     Jeśli uważasz, że ta lista jest niepełna lub dostrzeżesz jakiś błąd niedomówienie, przekłamanie - napisz. Obiecujemy przynajmniej przeczytanie i, być może, refleksję... ;) (JR)

Opracowanie na podstawie zasobów Internetu oraz materiałów własnych: Jacek Rayski

do góry...


Szlaki turystyczne

     Klasyczne znakowane szlaki turystyczne w Dęblinie to:

 • żółty - szlak spacerowy wokół Dęblina (LU–5550–y) - Dęblin PKS Rynek - ul.Niepodległości - ul. Warszawska - ul. Składowa - ul. Spacerowa - ul. Balonna - ul.Podchorążych - ul. 15 pp "Wilków" - ul. Saperów - most na Wiśle - Osiedle Młynki - ul.Okrzei - ul. Michalinowska - ul. Tysiąclecia - ul. Lipowa - ul. Jagiellońska - ul.Staromiejska - ul. Przechodnia - ul. Okólna - ul. PCK - przystanek PKS Rynek. (11km),
 • niebieski - szlak "Nadwiślański" (LU–302-n) - Dęblin - Gołąb - Puławy - Kazimierz Dolny - Wilków - Piotrawin - Kluczkowice - Józefów - Annopol (98/109km)*, start na moście na Wiśle, potem ulicami Saperów, 15 PP "Wilków", Podchorążych w kierunku na mostu na Wieprzu i dalej do Puław.
 • zielony - szlak "Generała Franciszka Kleeberga" (LU-152-z) - Dęblin - Bobrowniki - Ułęż - Sobieszyn - Wola Gułowska - Charlejów - Białobrzegi - Kock (73 km), przebiega od mostu na Wiśle ulicami Saperów, 15 PP "Wilków", Podchorążych, Balonna, Składową, Spacerową, ..., Trapezową i dalej wzdłuż ogrodzenia lotniska do Bobrownik
 • czerwony (nie objęty ewidencją) – "Szlak Walk Narodowowyzwoleńczych" - Dęblin - (Stężyca - Pawłowice - Paprotnia)** - Mościska - Malamówka - Podzamcze - Pogorzelec - Leonów - Lewików - Ruda Tarnowska - Wilga Osiedle (pomnik 1AWP) (60km) - start na moście na Wiśle,
 • zielony - szlak „Pułkownika Dionizego Czchowskiego” (MZ–152–z) - Dęblin (most na Wiśle) - Głusiec - Zbyczyn - Opactwo - Sieciechów - Garbatka Letnisko - Bogucin - Bóbek - młyn Januszno-Osowie - Pionki - Cyganówka - Mireń - Sucha - gajówka "Miodne" - Koszary - Zwoleń (58km), jest przedłużeniem na zachód szlaku zielonego „Generała Franciszka Kleeberga”.

     Ponadto nie można nie wspomnieć o szlakach wodnych np. z Kazimierza Dolnego (Wisła) i Kocka (Wieprz) oraz drogach Kock – Kozienice (nr 48) i Warszawa – Puławy (nr 801). Swoistymi szlakami są linie kolejowe (kierunki na Warszawę, Lublin, Radom i Łuków) oraz korytarze powietrzne (brak danych).

* - różne źródła różnie podają
** - niestety nie mamy pewności jaka jest trasa na odcinku Dęblin - Mościska (na razie! :))

     W pobliżu Dęblina przebiegają następujące szlaki (częściowo nieoznakowane, choć zaznaczone na mapach i tablicach informacyjnych):

 • zielony (LU-5553z) - "Szlak Niepodległoścowy" - Baranów - Żyrzyn - Bałtów - Osiny - Końskowola - Pożóg PKP - Kol. Zbędowice - Okrąglica - Celejów - Wierzchoniów - Bochotnica (57,5 km)
 • czarny - Puławy - Parchatka,
 • zielony - Puławy (Włostowice) - Zbędowice,
 • czerwony - Lublin - Nałęczów - Kazimierz Dolny
 • czerwony - wokół jeziora Piskory: Borysów - Rez. Piskory - Borysów,
 • żółty - Niebrzegów - Rez. Piskory - łąki Bonowskie - Niebrzegów,
 • zielony - Gołąb PKP - łąki Bonowskie - Rez. Piskory - las Gołębski - Gołąb PKP,
 • niebieski - Gołąb PKP - Piaski - Gołąb PKP,
 • zielony - Gołąb PKP - łąki Bonowskie - Rez. Piskory - las Gołębski - Gołąb PKP,

Opracowanie na podstawie zasobów Internetu oraz materiałów własnych: Jacek Rayski

do góry...


W okolicach Dęblina

     Ja wygląda okolica pod względem krajoznawczym? Bardzo ciekawie. Oto najciekawsze miejsca wg nas (czcionką pogrubioną wypisaliśmy miejsca z Kanonu Krajoznawczego Polski):

 1. na północ:
  • Stężyca (5 km) - kościół pw. św. Marcina z 1444 r.
  • Maciejowice (30 km) - muzeum Tadeusza Kościuszki i bitwy maciejowickiej, pomnik poświęcony T. Kościuszce i jego żołnierzom,
  • Podzamcze k/ Maciejowic - ruiny zamku, pałac zamoyskich - kwatera Tadeusza Kościuszki i kluczowy punkt obrony polskiej,
  • Stoczek Łukowski (~50 km) - miejsca związane ze zwycięską bitwą powstania listopadowego pod dowództwem generała Józefa Dwernickiego 14 II 1831 r.,


 2. na wschód:
  • Wola Gułowska (45 km) - klasztor OO. Karmelitów, sanktuariumm sanktuarium Matki Boskiej Patronki Żołnierzy Września, pola bitew SGO Polesie gen. F. Kleeberga oraz powstańcami styczniowymi, muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków,
  • Kock (45 km) - pola bitew wojny 1939 r., cmentarz wojenny z grobami żołnierzy SGO Polesie i ich dowódcy, zespół pałacowo-parkowy księżnej Anny Jabłonowskiej, budynek rabinacki "Rabinówka" - siedziba rabina Mendla Morgensterna,
  • Wola Okrzejska (40 km) - muzeum H. Sienkiewicza,
  • Okrzeja (35 km) - kopiec H. Sienkiewicza,
  • Kozłówka (45 km) - zespół pałacowo-parkowy, Muzeum Zamoyskich, muzeum socrealizmu,


 3. na południe:
  • Rezerwat Piskory (10 km)- jezioro liktoralne (zarastające),
  • Rezerwat Czapliniec (10 km) - nadwieprzańskie lęgowisko czapli siwej,
  • Gołąb (9 km) - barokowy kościół św. Floriana i św. Katarzyny, renesansowa kaplica loretańska, muzeum nietypowych rowerów, muzeum pijaństwa,
  • Rezerwat Puławy (21 km) - ,
  • Puławy (21 km) - zespół pałacowo-parkowy Czartoryskich, świątynia Sybilli, pałac Marysieńki, Rezerwat "Łęg" na Kępie
  • Las Stocki (rejon wsi Okręglica, na południe od Puław) - miejsce zwycięskiej bitwy oddziału poakowskiego por. Mariana Bernaciaka "Orlika" z ekspedycją funkcjonariuszy NKWD, UB i MO,
  • Parchatka (25 km) - wyciąg narciarski,
  • Bochotnica (35 km) - ruiny zamku Esterki,
  • Rąblów (40 km) - zespół wyciągów narciarskich,
  • Celejów (40 km) - wyciąg narciarski,
  • Kazimierz Dolny - miasto artystów, kościół św. Jana Chrzciciela, renesansowy rynek, ruiny zamku, baszta, klasztor, kamieniołom, muzea (Muzeum Sztuki Złotniczej) i galerie, wąwozy lessowe,
  • Janowiec n/Wisłą - ruiny zamku Piotra Firleja, dworek, muzeum flisaków wiślanych,
  • Wąwolnica (45 km) - sanktuarium Matki Boskiej Kębelskiej,
  • Wojciechów (55 km) - Wieża Ariańska, Muzeum Kowalstwa,
  • Nałęczów (50 km) - uzdrowisko, spa, muzeum S. Żeromskiego,


 4. na zachód:
  • Zajezierze, Głusiec, Borek (3-5 km)- pozostalości obiektów towarzyszących Twierdzy Dęblin (port rzeczny, lazaret, stajnie, fort, reduta),
  • Borek (5 km)- Rezerwat "Dunajek"
  • Opactwo k/Sieciechowa (8 km) - ruiny opactwa benedyktynów, kościół
  • Sieciechów (9 km) - dawne miasto, barokowy kościół,
  • Kozienice (29 km) - zespół parkowo-pałacowy, kirkut,
  • Puszcza Kozienicka (20 - 35 km) - park krajobrazowy, rezerwaty,
  • Puszcza Stromecka (pow. 30 km) - park krajobrazowy, rezerwaty,
  • Czarnolas (20 km) - dworek-muzeum Jana Kochanowskiego,
  • Wysokie Koło (15 km) - Sanktuarium Maryjne,
  • Żytkowice PKP - w lesie tuż przy torach linii kolejowej Deblin - Radom obok przystanku kolejowego Żytkowice - pomnik-mauzoleum żołnierzy Legionów Polskich poległych pod Anielinem i Laskami w I Wojnie Światowej (w tzw. operacji dęblińskiej 22-26 X 1914 r.) dowodzonych przez brygadiera J. Piłsudskiego i m. in. majora E. Rydza-Śmigłego późniejszych marszałków; tablice zawierają nazwiska i pseudonimu poległych Legionistów,
  • Studzianki Pancerne (40 km) - pomnik-mauzoleum poległych i rejon bitwy polskiej 1 brygady pancernej stoczonej w dniach 9-16 sierpnia 1944 roku,

Opracowanie na podstawie zasobów Internetu oraz materiałów własnych: Jacek Rayski

do góry...

Stona powstała w oparciu o serwis Kurs HTML - strona www za darmo Sławomira Kokłowskiego.
© Oddział Miejski PTTK - Dęblin
webmaster